daha fazla

daha fazla güç

Odaklandığımız İlkelerimiz

Yenilenebilir enerji ile geleceğe temiz bir enerji ve temiz bir dünya bırakmak.
Sosyal Sorumluluk
Daha sağlıklı bir sosyal yaşam için eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerine çalışma arkadaşlarımızla birlikte destek oluyoruz...
Çevre Etiği
Daha temiz bir dünya ile gelecek nesiller güvende...
Çalışma Kültürü
Şirket hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Karan Enerji'nin kazanmasını sağlamaktadır