Gaziantep güneş enerjisi ile tanışıyor. 2018 yılından beri Karan Enerji olarak güneş enerjisi ile şirketimizi büyütmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi ilkeli ve dürüst ticaret vizyonumuz ile hep daha ileriye ve hep daha iyiye ulaşmayı amaçlıyoruz.

Kesintisiz enerjiye ulaşmak için ülkenin ve insanların kalkınması için çok çalışıyoruz. Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Dengeli portföyümüzle enerji arzında sürekliliği ve güvenliği sağlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımıza bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak gerçekleştiririz. Paydaş katılımına önem veriyoruz; Kapsayıcı stratejimiz risklerimizi azaltır ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurduğumuz için uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yerel yatırımları, sivil toplumu ve ilgili tüm paydaşları yapılan yatırımlar hakkında bilgilendiriyor ve çalışmalara katılmalarını sağlıyoruz. Yerel istihdama öncelik vermeye ek olarak; bölgesel ihtiyaçları destekleyerek yerel kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.