Karan Enerji yetkilileri, son günlerde içinde bulunduğumuz ekonomik saldırılara karşı Türk Lirasının değer kaybına ilişkin saldırıların devam ettiği dönemde ülkeye yapacakları en önemli desteğin yatırımlara tam gaz devam etmek olduğunu ve her zamankinden daha çok çalışmak olduğunun önemini vurguluyor. Yetkililer, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik etmenlere karşı ülke olarak ayakta durabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en ucuz kaynak olan güneş enerjisinin daha yaygın şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.